Lars Hällqvist och Parashies Precis blev SEVCH efter tre fina 1:a prisspår. Grattis!