Viltspårprov 2024

Anmälan till viltspårprov, kontakta domaren först.

OBS! Begränsat med möjlighet till spårprov 21 aug-31 oktober. Beaglar prioriteras, övriga i mån av tid.

(Betala in 150 kr till plusgiro 91 75 72-0 (märk betalningen tydligt och visa upp kvitto vid provtillfället!)
300 Kr 
direkt till domaren via swish.

Rörliga viltspårprov: Anlagsklass och öppenklass 1 maj – 31 oktober (under snöfria förhållanden)

Domare: Katarina Hedman, Vindeln 070-229 16 51

Viltspåransvarig: Katarina Hedman, Vindeln 

(Vid tävlan om Svenska Beagleklubbens pris om Årets bästa viltspårhund krävs även deltagande på ett ordinarie prov. Då vi i år inte kommer att arrangera något ordinarie prov kan ni prata med viltspåransvarig för tips på ordinarie prov säsongen 2024.)

Utdrag från Svenska Beagleklubben:

Vid jakt är varje jägare enligt lag skyldig att ha tillgång till en eftersökshund.

Vid viltspårproven tar man reda på vilken förmåga och vilken vilja hunden har att följa ett utlagt spår. Vid träning och tävling lär sig också hundföraren mycket om hur hans hund uppför sig i olika eftersökssituationer vid till exempel störningar i form av färska viltspår. Kunskapen om hundens uppträdande och förmågan hos hunden att envist och utan att låta sig störas av olika yttre förhållanden kunna följa spårlöpan har man sedan mycket stor nytta av när man skall spåra trafikskadat eller skadeskjutet vilt. Ett väl samkört eftersöksekipage är det absolut säkraste och i många fall också det enda sättet att kunna förkorta lidandet hos ett skadat vilt.

Svenska Beagleklubbens viltspårprovprogram fyller en viktig jaktetisk funktion och vi uppmanar alla som seriöst sysslar med jakt att använda beaglen även till detta. Beaglen har en ypperlig näsa och den har mycket lätt för att följa konstgjorda spår och självklart har den inga problem vid “skarpa” eftersök av skadat vilt.

Vi följer numera de viltspårregler som är fastställda av Svenska Kennelklubben.