Svenska Beagleklubbens Hederstecken

Hederstecknet i GULD

Alfons Karlsson – 2016

Grundade Västerbottens Beagleklubb 1977, Hissjögårdens kennel

Anders Enkvist – 2024

Anders har varit en driven person i Västerbottens Beagleklubbs styrelse. Han började i styrelsen på 2000-talet och har sedan dess varit en synnerligen viktig person i styrelsen och har med råge passerat 15 års förtjänstfullt arbete i klubben. Under många år har han varit ledamot i styrelsen, därefter jobbat många år i valberedningen samt som revisor. Anders har också fött upp beagle förtjänstfullt under många år under kennelnamnet Svarvets, med många duktiga hundar bland sina avkommor. Han har deltagit i Har-SM. Anders har också jobbat som drevprovsdomare under många år och dömt åtskilliga mästerskap samt Har-SM.

Thor Lundström2024

Denna hängivna man har jagat med drivande hund sedan han var 15 år. 1968 köpte han sin
första Beagle. Thor har sedan 2000-talet varit med i Västerbottens Beagleklubbs styrelse.
Med engagemang, kunskap och hängivenhet har han med god marginal passerat femton års
förtjänstfullt arbete i klubben. Under åren har han varit avelsråd, drevprovsdomare, dömt
åtskilliga mästerskap samt Har-SM och än idag ansvarar han för resultatredovisningen för
klubbens drevprov samt sitter med i klubbens kollegium.

David Brändström 2024

David har under många år fött upp många duktiga beaglar under kennelnamnet Sjulsvikens.
Han innehar även bruksuppfödarpris i Guld och flera bruksavelspriser. Han har också deltagit
på Har-SM. 2010 blev han drevprovsdomare och har sedan dess varit en kraft att räkna med
på jaktsidan. Han har dömt många mästerskap samt Har-SM. Han har alltid varit en person
som har ställt upp i ur och skur, generöst bjudit in deltagare till sitt hem och sina jaktmarker.
De senaste fem åren har han arrangerat RM på sina hemmamarker och generöst bjudit in
deltagare på hargryta och trevliga samtal. I styrelsen har han jobbat i drygt femton år och
han är fortfarande en klippa i styrelsen som vi hoppas att vi ska få ha kvar i många år än.

Förtjänsttecken i BRONS

Göran Backlund – 2024

Oskar Lundström – 2024

Katarina Hedman – 2024