Drevprov

beagle_logo_01-3

 


 

 Särskilt drevprov 1/9 2021-28/2 2022

 Kontakta en drevprovsdomare:

David Brännström – Östanbäck      070-530 51 18
Göran Backlund  – Holmsund         070-205 37 64

Betala in 200 kr till plusgiro 91 75 72-0
(märk betalningen tydligt!)
300 Kr
direkt till domaren

 Förstagångstartande klubbhundar får gratis start. Oavsett drevprov.


Uttagning till Regionsmästerskapen (RM)

De två beaglar med de bästa enskilda jaktprovsresultaten på hare under perioden 1 september till 15 oktober innevarande år kvalificerar sig till regionsmästerskapet. Kvalificeringsproven skall ske inom Västerbottens Beagleklubbs regi. Jaktprovsansvarig är David Brännström.

 Förstagångstartande klubbhundar får gratis start. Oavsett drevprov.

Nya drevprovsregler, nyheter markerade med gult:

Drevprovsregler

Nya regler för auktorisation och fortbildning, nyheter markerade med gult:

Regler för auktorisation och fortbildning