Styrelsen

STYRELSEN 2024

styrelsen@vasterbottensbeagleklubb.se

Ordförande:
Jerker Warg
070-788 06 39
ordforande@vasterbottensbeagleklubb.se

Sekreterare:
Mathias Eriksson
sekreterare@vasterbottensbeagleklubb.se

Kassör:
Oscar Sennerhall
kassor@vasterbottensbeagleklubb.se

Ledamöter:
Göran Backlund
Oskar Lundström
David Brännström
Katarina Hedman, vasterbottensbeagleklubb@gmail.com

Suppleanter:

Kim Åberg
Jenny Westerlund

Avelsråd:

David Brändström – Avelsråd
avelsrad@vasterbottensbeagleklubb.se

Valberedning:

Elin Molander

Webmaster

Katarina Hedman
webmaster@vasterbottensbeagleklubb.se