Drevprov

 

 Särskilt drevprov 1/9 2023-28/2 2024

 Kontakta en drevprovsdomare:

David Brännström – Östanbäck      070-530 51 18
Jerker Warg – Skråmträsk              070-788 06 39
Göran Backlund  – Holmsund         070-205 37 64
Sören Larsson – Grubban               070-524 43 25
Lage Furberg – Skråmträsk             070-396 99 55
Erik Dahl – Lycksele                          073-180 36 13

Betala in 200 kr till plusgiro 91 75 72-0
(märk betalningen tydligt!)
300 Kr
direkt till domaren

 Förstagångstartande klubbhundar får gratis start. Oavsett drevprov.


Uttagning till Regionsmästerskapen (RM)

RM 2023 

De två beaglar med de bästa enskilda jaktprovsresultaten på hare under perioden 1 september till 15 oktober innevarande år kvalificerar sig till regionsmästerskapet. Kvalificeringsproven skall ske inom Västerbottens Beagleklubbs regi. Jaktprovsansvarig är David Brännström.

 Förstagångstartande klubbhundar får gratis start. Oavsett drevprov.


Nya drevprovsregler, nyheter markerade med gult:

Drevprovsregler

Nya regler för auktorisation och fortbildning, nyheter markerade med gult:

Regler för auktorisation och fortbildning