Västerbottens Beagleklubb

Drevprov

beagle_logo_01-3

 


 

 Särskilt drevprov 1/9 2017-28/2 2018

 Kontakta en drevprovsdomare:

David Brännström 070-530 51 18
Thor Lundström 070-337 25 11
Anders Enkvist 073-075 33 26

Betala in 125 kr till plusgiro 91 75 72-0
(märk betalningen tydligt!)
300 Kr
direkt till domaren

 Förstagångstartande klubbhundar får gratis start. Oavsett drevprov.


Skellefteåprovet 2017

Det är dags att anmäla era hundar till Skellefteprovet  1/10-8/10 2017

Anmälan senast 24 sept till David Brännström
070-530 51 18,eller jonkebo@hotmail.com
OBS! Det går att önska dag, men vi kan inte garantera 

Startavgift 125 kr som betalas in till plusgiro 91 75 72-0
300 kr direkt till domaren vid provet.
Möjlighet till övernattning finns.

Skellefteåprovet fungerar även som uttagning till Regions Mästerskapen för Västerbottens beaglar!

 Förstagångstartande klubbhundar får gratis start. Oavsett drevprov.

 

Nya drevprovsregler, nyheter markerade med gult:

Drevprovsregler

Nya regler för auktorisation och fortbildning, nyheter markerade med gult:

Regler för auktorisation och fortbildning