Västerbottens Beagleklubb

Drevprov

beagle_logo_01-3

 


 

 Särskilt drevprov 1/9 2019-28/2 2020

 Kontakta en drevprovsdomare:

Anders Enkvist – Skellefteå              073-075 33 26
Thor Lundström – Skelleftehamn   070-337 25 11
David Brännström – Östanbäck      070-530 51 18
Göran Backlund  – Holmsund         070-205 37 64

Betala in 200 kr till plusgiro 91 75 72-0
(märk betalningen tydligt!)
300 Kr
direkt till domaren
OBS! Nya avgifter för 2019

 Förstagångstartande klubbhundar får gratis start. Oavsett drevprov.


Uttagning till Regionsmästerskapen (RM)

De två beaglar med de bästa enskilda jaktprovsresultaten på hare under perioden 1 september till 15 oktober innevarande år kvalificerar sig till regionsmästerskapet. Kvalificeringsproven skall ske inom Västerbottens Beagleklubbs regi. Jaktprovsansvarig är David Brännström.

 Förstagångstartande klubbhundar får gratis start. Oavsett drevprov.

 

RM kommer att hållas i Östanbäck, Kåge den 26-27 oktober

SM (Hare) hålls i Bispgården 16-17 November, här deltar vinnaren i RM.

Klövvilts – SM – Uttagning

För uttagning till SM på klövvilt gäller att bästa rådjurshund med 2 st förstapriser innevarande år, varav ett av proven måste vara inom klubbens regi, får representera klubben på Klövvilts – SM. Om ingen hund uppfyller kraven kommer föregående års resultat att tas i beaktande.

Klövvilts-SM kommer att hållas i Småland den 9 december.

 

Nya drevprovsregler, nyheter markerade med gult:

Drevprovsregler

Nya regler för auktorisation och fortbildning, nyheter markerade med gult:

Regler för auktorisation och fortbildning