Drevprov

 

 Särskilt drevprov 1/9 2021-28/2 2022

 Kontakta en drevprovsdomare:

David Brännström – Östanbäck      070-530 51 18
Göran Backlund  – Holmsund         070-205 37 64
Sören Larsson – Grubban               070-524 43 25
Lage Furberg – Skråmträsk             070-396 99 55
Erik Dahl – Lycksele                          073-180 36 13

Betala in 200 kr till plusgiro 91 75 72-0
(märk betalningen tydligt!)
300 Kr
direkt till domaren

 Förstagångstartande klubbhundar får gratis start. Oavsett drevprov.


Uttagning till Regionsmästerskapen (RM)

RM 2021 HÅLLS I ÖSTANBÄCK 30-31/10

De två beaglar med de bästa enskilda jaktprovsresultaten på hare under perioden 1 september till 15 oktober innevarande år kvalificerar sig till regionsmästerskapet. Kvalificeringsproven skall ske inom Västerbottens Beagleklubbs regi. Jaktprovsansvarig är David Brännström.

Sponsras i år 2021 av Easyhunt, www.easyhunt.se

 Förstagångstartande klubbhundar får gratis start. Oavsett drevprov.


Nya drevprovsregler, nyheter markerade med gult:

Drevprovsregler

Nya regler för auktorisation och fortbildning, nyheter markerade med gult:

Regler för auktorisation och fortbildning