Årsmötet i Västerbottens Beagleklubb kommer att blir sent i maj eller i juni. Vi har inget datum ännu men när vi har det kommer det att publiceras här. Detta pga Covid-19 pandemin.