Styrelsen

STYRELSEN 2023

styrelsen@vasterbottensbeagleklubb.se

Ordförande:
Jerker Warg
070-788 06 39
ordforande@vasterbottensbeagleklubb.se

Sekreterare:
Mathias Eriksson
sekreterare@vasterbottensbeagleklubb.se

Kassör:
Katarina Bergstedt Pitkänen
070-315 22 36
kassor@vasterbottensbeagleklubb.se

Ledamöter:
Göran Backlund
Oskar Lundström
David Brännström, 070-530 52 28
Katarina Hedman, 070-229 16 51, vasterbottensbeagleklubb@gmail.com

Suppleanter:

Kim Åberg
Jenny Westerlund

Avelsråd:

David Brändström – Avelsråd
avelsrad@vasterbottensbeagleklubb.se

Valberedning:

Elin Molander

Webmaster

Katarina Hedman
webmaster@vasterbottensbeagleklubb.se