Styrelsen

STYRELSEN 2021

styrelsen@vasterbottensbeagleklubb.se

Ordförande:
Jerker Warg
070-7880639
ordforande@vasterbottensbeagleklubb.se

Vice ordförande:
Oskar Lundström
070-2362383
oskar.lundstrom@skekraft.se

Sekreterare:
Göran Backlund
070-205 37 64
sekreterare@vasterbottensbeagleklubb.se

Kassör:
Katarina Bergstedt Pitkänen
070-3152236
kassor@vasterbottensbeagleklubb.se

Ledamöter:
Stig Persson, 090-457 09
David Brännström, 070-530 52 28
Katarina Hedman, 070-229 16 51, vasterbottensbeagleklubb@gmail.com

Suppleanter:
Annica Stenberg

Kristina Olskog Bryndahl
0730-420938

Avelsråd:

Thor Lundström – Avelsråd
Björkhammarg. 15 F, 93231 Skelleftehamn
0910-33940     070-3372511
avelsrad@vasterbottensbeagleklubb.se

Valberedning:

Håkan Stenberg
Thor Lundström

Webmaster

Katarina Hedman
webmaster@vasterbottensbeagleklubb.se

Presentationer

Mitt namn är Jerker Warg och är ny ordförande i klubben. Jag är 48 år och tillsammans med min fru och våra två beaglar så bor vi 3 mil utanför Skellefteå. Där vi även startat upp vår kennel
Berglibackens Kennel.

Jag hoppas vi skall driva denna klubb framåt och få fler engagerade medlemmar. I ett första steg så hoppas jag att vi ska lyckas få komma igång med ringträning till våren.

Sen hoppas jag ju att fler kan tänka sig att utbilda sig till drevprovsdomare. Så vi kan få ännu fler meriterade hundar i våran klubb.

Har ni idéer eller förslag hur vi kan utveckla klubben så tveka inte att höra av er.

Nu hoppas vi att vi kan få en lång höst med beaglesång i våra skogar.

Med vänlig hälsning,

Jerker