Västerbottens Beagleklubb

Styrelsen

STYRELSEN 2019

styrelsen@vasterbottensbeagleklubb.se

Ordförande:
Oskar Lundström
070-2362383
ordforande@vasterbottensbeagleklubb.se

Sekreterare:
Göran Backlund
Vintervägen 22b, 91334 Holmsund
070-205 37 64
sekreterare@vasterbottensbeagleklubb.se

Kassör:
David Öberg
Älvans väg 87, 907 50 Umeå
070-668 71 27
kassor@vasterbottensbeagleklubb.se

Ledamöter:
Stig Persson, 090-457 09
David Brännström, 070-530 52 28
Thor Lundström, 070-337 25 11
Katarina Hedman, 070-229 16 51 (vasterbottensbeagleklubb@gmail.com)

Thor Lundström – Avelsråd
Björkhammarg. 15 F, 93231 Skelleftehamn
0910-33940     070-3372511
avelsrad@vasterbottensbeagleklubb.se

Suppleanter:
John-Olov Johansson, 070-5349356
Kristina Bryndahl

Valberedning:
Anders Enkvist, 073-0753326 – Sammankallande
Lasse Persson

Webmaster

Katarina Hedman
webmaster@vasterbottensbeagleklubb.se