Västerbottens Beagleklubb

Spårprov

Från och med 1 maj 2018 kommer vi i Västerbotten att starta upp vår viltspårverksamhet. 

Anmäl via anvisad anmälningsblankett till vasterbottensbeagleklubb@gmail.com:
Anmalningsblankett 

Betala in 150 kr till plusgiro 91 75 72-0 (märk betalningen tydligt och visa upp kvitto vid provtillfället!)
200 Kr 
direkt till domaren

Rörliga viltspårprov: Anlagsklass och öppenklass 1 maj – 31 oktober (under förutsättning att det är snöfritt)

Domare: Katarina Konradsson, Vindeln 070-229 16 51

Viltspåransvarig: Katarina Konradsson, Vindeln 

(Vid tävlan om Svenska Beagleklubbens pris om Årets bästa viltspårhund krävs även deltagande på ett ordinarie prov. Då vi i år inte kommer att arrangera något ordinarie prov kan ni prata med viltspåransvarig för tips på ordinarie prov säsongen 2018.)