Västerbottens Beagleklubb

Kontakt

 

STYRELSEN 2017

styrelsen@vasterbottensbeagleklubb.se

Ordförande:
Oskar Lundström
070-2362383
ordforande@vasterbottensbeagleklubb.se

Sekreterare/Webmaster:
Göran Backlund
Vintervägen 22b, 91334 Holmsund
070-205 37 64
sekreterare@vasterbottensbeagleklubb.se

Kassör:
David Öberg
Älvans väg 87, 907 50 Umeå
070-668 71 27
kassor@vasterbottensbeagleklubb.se

Ledamöter:
Stig Persson, 090-457 09
David Brännström, 070-530 51 81
Thor Lundström, 070-337 25 11
Katarina Konradsson, 070-229 16 51

Thor Lundström – Avelsråd
Björkhammarg. 15 F, 93231 Skelleftehamn
0910-33940     070-337 25 11
avelsrad@vasterbottensbeagleklubb.s


Suppleanter:
John-Olov Johansson, 070-5349356
Lars Jonsson, 070-6649713

Valberedning:
Anders Enkvist, 073-0753326 – Sammankallande
Filip Edström, 0730-72 56 53

 

Webmaster:
Katarina Konradsson
webmaster@vasterbottensbeagleklubb.se