Västerbottens Beagleklubb

Drevprovsdomare

Anders Enkvist – Skellefteå              073-075 33 26
Thor Lundström – Skelleftehamn   070-337 25 11
David Brännström – Östanbäck      070-530 52 28
Göran Backlund  – Holmsund         070-205 37 64