Västerbottens Beagleklubb

Drevprovsdomare

Anders Enkvist – Skellefteå              073-075 33 26
Thor Lundström – Skelleftehamn   070-337 25 11
David Brännström – Östanbäck      070-530 51 18
Göran Backlund  – Holmsund         070-205 37 64

Vi behöver fler drevprovsdomare! Är du intresserad av att gå utbildningen, kontakta David Brännström 070-530 51 18 eller Oskar Lundström 070-236 23 83.