Västerbottens Beagleklubb

Drevprovsdomare

Anders Enkvist – Skellefteå              073-0753326
Thor Lundström – Skelleftehamn   070-3372511
David Brännström – Östanbäck      070-5305118
Göran Backlund  – Holmsund         070-205 37 64